Uitnodiging: Seminar Maritiem Mozambique 5 april

Op 5 april 2013 wordt een seminar georganiseerd over de kansen voor het maritieme bedrijfsleven in Mozambique. Tijdens deze bijeenkomst wordt het rapport ‘Opportunities for the Dutch Maritime Sector in Mozambique’ (zie teaser) gepresenteerd. De seminar is interessant voor rederijen en maritime logistieke ondernemers, havengerelateerde bedrijven en industriële partijen in de scheepsbouw, bagger, offshore en visserij. 

De economische groei van Mozambique bedraagt al jaren tussen de 6 en 8%. Recente vondsten van aardgas en kolen brengen Mozambique aan de vooravond van een “resource boom”. Met name de ontwikkeling van LNG is opzienbarend. Het perspectief is daarom reëel dat het land binnen vijftien jaar de transitie maakt naar midden inkomensstatus. Als gevolg daarvan nemen consumptie en goederenstromen toe, hetgeen nieuwe perspectieven biedt voor de maritieme sector. Het Nederlandse Water Mondiaal programma in Mozambique richt zich op de Topsector Water, waar ook maritiem onderdeel van uitmaakt.

De bijeenkomst zal op vrijdag 5 april 2013 van 10:00u tot 12:00u plaatsvinden bij Van Oord Rotterdam. Het programma wordt geopend door Maarten Gischler (Ministerie van Buitenlandse Zaken) die een korte inleiding zal geven over de samenwerking met en kansen in Mozambique. Vervolgens wordt het voornoemde rapport toegelicht door de auteurs Arnout Nuijt (Atlantico Business Development) en Michiel de Jong (Royal Haskoning/DHV) en is er ruimte voor discussie en verdere afspraken. De bijeenkomst wordt voorgezeten door Martin Bloem, CEO van Bloem Doze Nienhuis en lid van het kernteam Export en Promotie (Topsector Water). Betrokken organisaties zijn: Ministerie van Buitenlandse Zaken, NWP, NML en Agentschap NL.

Via de website http://www.nwp.nl/Formulieren/mozambique.php kunt u zich registeren als deelnemer. Na uw inschrijving krijgt u nadere details over locatie en programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tristan Beumer (010-4007140) of Lindsey Schwidder (070-3043719).